Aktuality

Archiv

Rok: 2020 | 2019


Článek v Klinické onkologii zhodnotil incidenci a mortalitu zhoubných nádorů u dětí v ČR v období 1994–2016

12. 2. 2020

Na konci roku 2019 byl v odborném časopise Klinická onkologie publikován článek s názvem „Epidemiological trends for childhood and adolescent cancers in the period 1994–2016 in the Czech Republic“.


Zpět