Autorský kolektiv

Analýza dat:

RNDr. D. Krejčí; Mgr. M. Zapletalová; Mgr. I. Svobodová; RNDr. L. Pehalová; RNDr. J. Mužík, Ph.D.

Informační technologie:

Mgr. J. Ščavnický; Mgr. M. Karolyi; Z. Loula; RNDr. M. Komenda, Ph.D.

Rada odborných garantů (abecedně):

MUDr. V. Bajčiová, CSC.; prof. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; Mgr. I. Janotová; Ing. D. Kodytková, Ph.D.; A. Lukš; MUDr. P. Múdry, Ph.D.; prof. MUDr. J. Starý, DrSc.; prim. MUDr. V. Šmelhaus; prof. MUDr. J. Štěrba, Ph.D.; Ing. A. Vrzalová