Zapojené subjekty

 • Institut biostatistiky a analýz
  Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

  Kamenice 3
  625 00 Brno

www

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  Palackého nám. 4
  128 01 Praha 2

www

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 • Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno
  Černopolní 9
  613 00 Brno

www

Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno

 • Klinika dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5

www

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole