Metodika

Novotvary byly zařazeny do dvanácti hlavních skupin podle Mezinárodní klasifikace pro dětské nádory (ICCC) [1]. Za zhoubná onemocnění (ZN) byly považovány všechny diagnostické skupiny (I–XII) dle ICCC klasifikace s chováním 3 (primární maligní nádory) a dále diagnózy skupin III (CNS a ostatní intrakraniální a intraspinální neoplazmata) a Xa (Intrakraniální a intraspinální nádory ze zárodečných buněk) i s chováním 0/1 (nádory benigní nebo nejistého/neznámého chování). 

V přehledech incidence může být jeden pacient zahrnut vícekrát, a to v závislosti na počtu prodělaných zhoubných onemocnění.

U mortality jsou zobrazeny nejčastější příčiny úmrtí u dětských onkologických pacientů dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 [2], konkrétně následující seznam diagnóz:

  • všechny zhoubné nádory (C00–C97),
  • ZN kosti a kloubní chrupavky (C40–C41),
  • ZN pojivové a měkké tkáně (C47, C49),
  • ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72),
  • non-Hodgkinův lymfom (C82–C86),
  • leukémie (C91–C95).

Legislativně je v Česku za dospělého považován člověk po dovršení osmnáctého roku života. Rovněž Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikuje jako dítě jedince do osmnácti let věku. V České republice je věková hranice, určená arbitrárně zdravotní pojišťovnou, definována dovršením devatenáctého roku. Do tohoto věku hradí zdravotní pojišťovna veškerou péči na dětské onkologii [3]. Z tohoto důvodu se celý webový portál zabývá zhoubnými onemocněními dětí až do věku 19 let.

Literatura

  1. Steliarova-Foucher E, Stiller C, Lacour B, Kaatsch P. International Classification of Childhood Cancer, third edition. Cancer 2005; 103(7): 1457–1467.
  2. MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Aktualizované vydání k 1. 1. 2020
  3. Bajčiová, V., Štěrba, J., Tomášek, J. a kol.: Nádory adolescentů a mladých dospělých. Grada Publishing a.s., Praha 2011, 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2.