Statistika

Na stránkách Incidence, Mortalita a Přežití jsou definovány základní pojmy související s těmito tématy a zároveň je zde specifikováno, jak konkrétně se tyto indikátory uplatnily v následných analýzách.

Na stránce Analýzy najdete analytické výstupy popisující nejen epidemiologii zhoubných nádorů u dětí v České republice celkově, ale i detailní analýzy pro jednotlivé skupiny diagnóz podle Mezinárodní klasifikace nádorů dětského věku (ICCC) [1].

Literatura

  1. Steliarova-Foucher E, Stiller C, Lacour B, Kaatsch P. International Classification of Childhood Cancer, third edition. Cancer 2005; 103(7): 1457–1467.