Interaktivní prohlížeč

Tři samostatné sekce interaktivního prohlížeče umožňují uživateli provádět detailní analýzy podle svých vlastních potřeb:

Varování před dezinformací:

Při provádění analýz na menších skupinách pacientů mohou výsledky vést k zavádějícím závěrům a případným dezinformacím. V případě, že si nejste výsledkem jisti, konzultujte své závěry zde.

Upozornění k interaktivnímu prohlížeči Mortality:

Data List o prohlídce zemřelého v datech dětské onkologie tvoří podmnožinu kompletní LPZ databáze, jelikož záznamy tvoří jen incidenční případy z let 1994–2016. Z tohoto důvodu jsou pro pohledy s mortalitou využita kompletní data LPZ.

Upozornění k interaktivnímu prohlížeči Přežití:

Hodnoty přežití standardizovaných na různé věkové struktury (tj. pacienti ve věku 0–19, pacienti ve věku 0–14 let) a nestandardizované přežití dle věkových kategorií nelze mezi sebou porovnávat.