Přežití

K hodnocení přežití pacientů bylo použito tzv. celkové přežití, které odpovídá celkovému sledovanému přežití bez ohledu na příčinu úmrtí. Celkové jedno-, dvou-, tří-, čtyř- a pětileté (x-leté) přežití bylo počítáno metodou úmrtnostních tabulek s jednoletými intervaly, přičemž sledovanou událostí bylo úmrtí z jakékoli příčiny. Hodnoceny jsou pouze první zhoubné novotvary ve sledované lokalizaci (ICCC podskupině). Sledování pacientů je uzavřeno k 30. 6. 2017, tudíž pacienti naživu k tomuto datu jsou uvažováni jako cenzorovaní.

Pomocí analýzy časové periody [1] bylo přežití počítáno pro tři období: 1999–2004, 2005–2010 a 2011–2016. Analýza periody zahrnuje nejenom pacienty diagnostikované v daném období, ale i ty, jejichž sledování bylo v tomto období ukončeno (avšak zahájeno maximálně 1, 2, 3, 4 respektive 5 let před počátkem konkrétního období – určeno dle požadovaného x-letého přežití).

Přežití pacientů do 19 let je věkově standardizováno ke struktuře pacientů v období 2011–2016 dle následujících věkových kategorií:

  1. <1 rok, 1–4 roky, 5–9 let, 10–14 let a 15–19 let (všichni pacienti bez rozlišení ICCC skupiny).
  2. 0–4 roky, 5–9 let, 10–14 let a 15–19 let (pacienti skupiny ICCC I, III a IX).
  3. 0–9 let, 10–14 let a 15–19 let (pacienti skupiny ICCC II a VIII).
  4. 0–14 let a 15–19 let (pacienti skupiny ICCC X a XI).
  5. <1 rok, 1–4 roky, 5–19 let (pacienti skupiny ICCC IV, V, VI a VII).

Přežití pacientů do 14 let je věkově standardizováno ke struktuře pacientů v období 2011–2016 dle následujících věkových kategorií:

  1. <1 rok, 1–4 roky, 5–9 let a 10–14 let (všichni pacienti bez rozlišení ICCC skupiny).
  2. 0–4 roky, 5–9 let a 10–14 let (pacienti skupiny ICCC I, III a IX).
  3. 0–9 let a 10–14 let (pacienti skupiny ICCC II, VIII, X a XI).
  4. <1 rok, 1–4 roky, 5–14 let (pacienti skupiny ICCC IV, V, VI a VII).

Věkově standardizováno je přežití pro všechny pacienty a přežití dle ICCC skupin a pohlaví. Při hodnocení přežití dle jednotlivých věkových kategorií je sledováno celkové přežití bez věkové standardizace.

Přežití je uvedeno pro ICCC skupiny (respektive pohlaví či věkové kategorie) pouze s dostatečným počtem pacientů (N ≥ 20).

Literatura

  1. Brenner H, Gefeller O. An alternative approach to monitoring cancer patient survival. Cancer 1996; 78(9): 2004–2010.