Analýzy

A. Souhrnný přehled

Reporting epidemiologie nádorových onemocnění dětského věku v ČR

Obsah reportu:

 • Demografie dětí ve věku 0–19 let
 • Incidence dětských onkologických onemocnění
  • dle pohlaví
  • trendy
  • dle ICCC diagnózy
  • dle věku při diagnóze
  • dle kraje bydliště
  • dle zdravotnického zařízení (ZZ)
 • Mortalita dětských onkologických onemocnění
 • Celkové tabulkové přehledy

B. Podrobné přehledy pro jednotlivé skupiny ICCC

U jednotlivých ICCC skupin jsou vytvořeny podrobné přehledy (zkráceno jen v případě nízkého počtu případů):

 • trendy incidence
 • podskupiny
 • incidence dle věku při diagnóze
 • incidence dle kraje bydliště
 • incidence dle zdravotnického zařízení (ZZ)
 • trendy mortality: jen u leukémie (MKN10 C91–C95), ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (MKN10 C70–C72)
 • celkové tabulkové přehledy

Leukemie, myeloproliferativní onemocnění a myelodysplastická onemocnění (ICCC I)
Lymfomy a retikuloendoteliální nádory (ICCC II)
Nádory CNS a různé intrakraniální a intraspinální nádory (ICCC III)
Neuroblastom a jiné nádory buněk periferních nervů (ICCC IV)
Retinoblastom (ICCC V)
Nádory ledvin (ICCC VI)
Nádory jater (ICCC VII)
Zhoubné nádory kostí (ICCC VIII)
Sarkomy měkkých tkání a jiné extraoseální sarkomy (ICCC IX)
Nádory ze zárodečných buněk, nádory trofoblastu a novotvary pohlavních orgánů (ICCC X)
Jiné maligní epiteliální novotvary a maligní melanomy (ICCC XI)