Mezinárodní klasifikace nádorů dětského věku (ICCC)

Podle Mezinárodní klasifikace nádorů dětského věku (ICCC) [1] se onkologická onemocnění u dětí dělí do dvanácti hlavních skupin [2]:

Označení Skupina
I. Leukemie, myeloproliferativní onemocnění a myelodysplastická onemocnění
II. Lymfomy a retikuloendoteliální nádory
III. Nádory CNS a různé intrakraniální a intraspinální nádory
IV. Neuroblastom a jiné nádory buněk periferních nervů
V. Retinoblastom
VI. Nádory ledvin
VII. Nádory jater
VIII. Zhoubné nádory kostí
IX. Sarkomy měkkých tkání a jiné extraoseální sarkomy
X. Nádory ze zárodečných buněk, nádory trofoblastu a novotvary pohlavních orgánů
XI. Jiné maligní epiteliální novotvary a maligní melanomy
XII. Jiné a nespecifikované maligní novotvary

Literatura

  1. Steliarova-Foucher E, Stiller C, Lacour B, Kaatsch P. International Classification of Childhood Cancer, third edition. Cancer 2005; 103(7): 1457–1467.
  2. National Cancer Institute: Main Classification Table from the ICCC-3 based on ICD-O-3. Dostupný z WWW: http://seer.cancer.gov/iccc/iccc3.html