Incidence

Incidence udává počet nově zjištěných onemocnění v daném časovém období na daném území. Uvádí se v absolutních počtech, v přepočtu na obyvatelstvo, případně v přepočtu na obyvatelstvo po věkové standardizaci. 

Hrubá incidence udává počet případů na 1 000 000 osob v dané populaci; podle použití se osobami rozumí celá populace dětí ve věku 0–19 let, děti ve věku 0–14 let, adolescenti ve věku 15–19 let, pouze chlapci nebo pouze dívky v příslušném věku.

Věkově standardizovaná incidence (zkratka ASR z anglického výrazu age-standardised rate) je váženým průměrem hrubých incidencí ve věkových kategoriích, kde váhy hrubých incidencí ve věkových kategoriích jsou úměrné počtu osob v populačním standardu. Vyjadřuje, jaký by byl počet případů na 1 000 000 osob, kdyby zkoumaná populace měla stejnou věkovou strukturu jako populace standardu. Při výpočtech se používá evropský (E) [1] nebo světový (W) [2] standard – teoretická populace přibližně odpovídající poměrem počtů osob ve věkových kategoriích příslušné reálné populaci. 

Literatura

  1. Revision of the European Standard Population – Report of Eurostat’s task force – 2013 edition. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013. ISBN 978-92-79-31094-2. doi: 10.2785/11470
  2. Doll R, Payne P, Waterhouse JAH (eds.): Cancer incidence in five continents, Vol. 1. Union Internationale Contre le Cancer, Geneva 1966.