Leukemie, myeloproliferativní onemocnění a myelodysplastická onemocnění

Klasifikace podle ICCC: I. (Leukaemias, myeloproliferative diseases, and myelodysplastic diseases)

Kapitolu zpracoval:
MUDr. Vladimír Vávra
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha