Neuroblastom a jiné nádory buněk periferních nervů

Klasifikace podle ICCC: IV. (Neuroblastoma and other peripheral nervous cell tumours)

V rámci této diagnostické skupiny Mezinárodní klasifikace nádorů dětského věku rozlišuje:

  • Neuroblastom
  • Ganglioneuroblastom
  • Jiné nádory buněk periferních nervů

Kapitolu zpracoval:
MUDr. Josef Mališ
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha