Hepatoblastom

Klasifikace podle ICCC : VII.a (Hepatoblastoma)

Obsah článku

Epidemiologie

Hepatoblastom je nejčastější maligní nádor jater u dětí, tvoří více než 80 % nádorů jater u dětí. Vrchol výskytu je do 1 roku věku, nad 5 let je raritní nad 10 let se prakticky nevyskytuje.

Klinické příznaky

Klinické příznaky závisí na:

 • velikosti nádoru
 • rychlosti růstu nádoru
 • věku dítěte, přítomnosti a lokalizaci metastáz

Klinické příznaky hepatoblastomu:

 • zvětšený objem bříška, hmatná (viditelná) nádorová masa po pravým žeberním obloukem
 • celkový stav dítěte je obvykle dobrý, bolesti jsou vzácně
 • nechutenství, bolesti bříška, anemie jsou méně časté
 • žloutenka, svědění kůže, známky koagulopatie, otoky jsou vzácné, funkce jater obvykle není poškozena
 • příznaky z metastáz (10-20 %): plíce, lymfatické uzliny, mozek, kosti

Etiologie

 • příčiny vzniku většinou nejsou známé
 • rizikovou skupinou jsou děti s nízkou porodní hmotností (<850 g)
 • zvýšené riziko vzniku hepatoblastomu:
  • asociace s vrozenými vadami a faktory (hemihypertrofie)
  • genetické syndromy: Beckwithův-Wiedemannův syndrom, Gardnerův syndrom
  • rodinná zátěž: familiární adenomatosní polyposa (FAP)

Diagnostika

Anamnéza:

 1. porodní hmotnost, přítomnost vrozených anomálií a syndromů
 2. vyloučení vrozených metabolických vad
 3. infekční anamnéza, očkování, pobyt v rizikových oblastech

Laboratorní vyšetření:

 1. hematologické: krevní obraz (paraneoplastická trombocytosa, anemie), koagulace
 2. biochemie: jaterní testy, celková bílkovina, albumin, amoniak
 3. serologie hepatitid, virologie (EBV,CMV)
 4. nádorové markery – AFP, u starších dětí a dospívajících i CEA, Ca19-9

Zobrazovací vyšetření:

 1. ultrazvuk břicha
 2. CT vyšetření břicha a plic, mozku
 3. MRI vyšetření břicha
 4. 18 FDG PET +/-

Diferenciální diagnostika

Diferenciální diagnostika nádorů jater závisí na velikosti a charakteru nádoru a věku dítěte. V diferenciální rozvaze vylučujeme:

 1. nenádorové příčiny:
  • hematom
  • absces ( bakteriální, mykotický, granulomatosní)
 2. benigní afekce:
  • mesenchymální hamartom
  • adenom, hemangiom
  • fokální nodulární hyperplazii
  • teratom
  • infantilní hemangioendotheliom
 3. sekundární nádory (metastázy) do jater:
  • neuroblastom
  • Wilmsův nádor
  • sarkomy měkkých tkání
  • germinální nádory
 4. jiné primární nádory jater:
  • hemangiosarkom
  • nediferencovaný sarkom
  • rhabdomyosarkom žlučových cest

Léčba

Chirurgická léčba

Radikální chirurgické odstranění nádoru zůstává klíčovým bodem. Jedině radikální resekce dává pacientovi reálnou šanci na vyléčení.

Způsoby chirurgické léčby:

 • Biopsie
 • Radikální resekce nádoru
 • Transplantace jater

Faktory ovlivňující radikalitu chirurgického zákroku:

 1. velikost primárního nádoru a počet postižených jaterních segmentů
 2. lokalizace v játrech - vztah k velkým cévám (portální oblasti a jaternímu hilu)
 3. přítomnost extrajaterního postižení

Chemoterapie

Chemoterapie výrazně zlepšila přežití pacientů s hepatoblastomem a zařadila jej ke kurabilním typům nádorů. Neoadjuvantní chemoterapie je podávána s cílem:

 • zmenšení objemu nádoru v játrech
 • eradikace plicních metastáz
 • eradikace extrajaterní nemoci

Lokoregionální léčba

Lokoregionální léčba patří mezi tzv. paliativní postupy, kdy nelze nádor radikálně operovat, ani vyléčit, pacient je kontraindikován k transplantaci jater. Cílem je zmenšit nádor a prodloužit pacientovi délku přežití. Jsou to:

 • radiofrekvenční termoablace
 • chemoembolizace
 • alkoholová embolizace

Průběh/prognóza

Faktory ovlivňující prognózu:

 • velikost a rozsah primárního nádoru
 • přítomnost extrajaterních metastáz
 • iniciální hladiny AFP a dynamika poklesu
 • odpověď nádoru na chemoterapii
 • radikalita operačního zákroku

5 let od diagnózy přežívá více než 75 % dětí.