Nádory jater

Klasifikace podle ICCC: VII. (Hepatic tumours)

Definice

Nádory jater patří mezi vzácné nádory u dětí a dospívajících, tvoří kolem 1 % ze všech solidních nádorů. Typ nádoru je do značné míry závislý na věku pacienta. Nádory jater mohou být primární nebo sekundární (metastázy). Dva nejčastější typy jsou hepatoblastom a hepatocelulární karcinom. Méně časté jsou tzv. cévní typy nádorů jater (hemangioendotheliom, angiosarkom).

Literatura

  1. Bajčiová, V: Nádory jater u dětí a adolescentů. In: Adam, Z. a kol.: Speciální onkologie: Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob, Galen 2010. pp. 367–368. ISBN 978-80-7262-648-9.
  2. Greenberg, M., Filler, R.M.: Hepatic tumors. In: Pizzo, P.A., Poplack, D.G. (eds): Principles and practice of pediatric oncology (3rd ed). Philadelphia: Lippincott 1997. pp. 717–732.

Kapitolu zpracovala:
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno