Hepatocelulární karcinom

Klasifikace podle ICCC: VII.b (Hepatic carcinoma)

Obsah článku

Epidemiologie

Hepatocelulární karcinom (HCC) je u dětí vzácný, častější je u dospívajících, představuje cca 0,5 % ze všech malignit u dětí.

Klinické příznaky

 • dlouho klinicky němý, obvykle si pacient sám nahmatá nádorovou masu
 • nechutenství, hubnutí, celková slabost, zvýšená únava - vzácně
 • obvykle není přítomna žloutenka, ascites či bolesti břicha

Etiologie

 • u většiny případů příčina vzniku hepatocelulárního karcinomu není známa
 • rizikové stavy:
  • tyrosinemia, glykogenozy (I a III), deficit alfa 1 antitrypsinu
  • chronická hepatitida C a B
  • dlouhodobé používaní anabolických steroidů
  • aflatoxiny, thorotrast, vinylchlorid, pesticidy, alkoholismus
  • vzácný je u biliární atrézie a jiných typů biliární cirrhosy

Hepatocelulární karcinom na rozdíl od dospělých vzniká u více než 75 % dětí a dospívajících ve zdravých játrech bez známek cirhózy či jiného rizikového stavu.

Diagnostika

Diagnostický algoritmus je stejný jako v případě hepatoblastomu.

Anamnéza:

 1. porodní hmotnost, přítomnost vrozených anomálií a syndromů
 2. vyloučení vrozených metabolických vad
 3. infekční anamnéza, očkování, pobyt v rizikových oblastech

Laboratorní vyšetření:

 1. hematologické : krevní obraz (paraneoplastická trombocytosa, anemie), koagulace
 2. biochemie: jaterní testy, celková bílkovina, albumin, amoniak
 3. serologie hepatitid, virologie (EBV,CMV)
 4. nádorové markery – AFP, u starších dětí a dospívajících i CEA, Ca19-9

Zobrazovací vyšetření:

 1. ultrazvuk břicha
 2. CT vyšetření břicha a plic
 3. MRI vyšetření břicha
 4. 18 FDG PET +/-

Diferenciální diagnostika

Diferenciální diagnostika nádorů jater závisí na velikosti a charakteru nádoru a věku dítěte. V diferenciální rozvaze vylučujeme:

 1. nenádorové příčiny:
  • hematom
  • absces (bakteriální, mykotický, granulomatosní)
 2. benigní afekce:
  • mesenchymální hamartom
  • adenom, hemangiom
  • fokální nodulární hyperplazii
  • teratom
  • infantilní hemangioendotheliom
 3. sekundární nádory (metastázy) do jater:
  • neuroblastom
  • Wilmsův nádor
  • sarkomy měkkých tkání
  • germinální nádory
 4. jiné primární nádory jater:
  • hemangiosarkom
  • nediferencovaný sarkom
  • rhabdomyosarkom žlučových cest

Léčba

Chirurgická léčba

Radikální chirurgické odstranění nádoru zůstává stejně jako u hepatoblastomu klíčovým bodem. Jedině radikální resekce dává pacientovi reálnou šanci na vyléčení. Způsoby chirurgické léčby:

 • biopsie
 • radikální resekce nádoru
 • transplantace jater

Faktory ovlivňující radikalitu chirurgického zákroku:

 1. velikost primárního nádoru a počet postižených jaterních segmentů
 2. lokalizace v játrech - vztah k velkým cévám (portální oblasti a jaternímu hilu)
 3. přítomnost extrajaterního postižení

Chemoterapie

Hepatocelulární karcinom:

 • je obvykle rezistentní ke konvenční chemoterapii
 • kurabilní je pouze lokalizovaná nemoc, radikálně odstraněná
 • pokročilý karcinom patří mezi nevyléčitelné (inkurabilní) typy nádorů

Nové trendy

 • antiangiogenní léčba (thalidomid, bevacizumab)
 • biologická léčba (multikinázové inhibitory – sorafenib, sunitinib…)

Lokoregionální léčba

Patří mezi tzv. paliativní postupy, kdy nelze nádor radikálně operovat, ani vyléčit, pacient je kontraindikován k transplantaci jater. Cílem je zmenšit nádor a prodloužit pacientovi délku přežití. Jsou to:

 • radiofrekvenční termoablace
 • chemoembolizace
 • alkoholová embolizace

Průběh/prognóza

Faktory ovlivňující prognózu:

 1. rozsah nemoci (přítomnost extrajaterního postižení)
 2. radikalita operačního zákroku (30 % je resekabilních)
 3. dysfunkce jaterního parenchymu
 4. celkový stav pacienta (performance status)

Prognóza ve srovnání s hepatoblastomem výrazně horší z důvodu malé odpovědi na chemoterapii. 5 let od diagnózy přežívá 25 % pacientů.